Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach

 

Nawigacja

 • Zebranie Trójek Klasowych

  OGŁOSZENIE!

  Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie TRÓJEK KLASOWYCH,

  które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Starych Kosinach 17 września (środa) o godz. 12:00.

 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły

  W załącznikach umieszczamy:

   

  Zarządzenie nr 1

  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Kosinach

  z dnia 26.08.2014.

  w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

  z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

  ZARZaDZENIE_nr_1.doc

  oraz

  umowę użyczenia podręczników

  Zalacznik_do_zarzadzenia_dyrektora.doc

   

 • Zebranie z rodzicami

  OGŁOSZENIE!

   

   

  Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców i Opiekunów na zebranie organizacyjne,które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Starych Kosinach 15 września 2014r. o godz. 15:00.

   

  Celem spotkania jest:

  Przedstawienie założeń pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 2014/2015, wybór Rad Klasowych, przedstawienie spraw związanych z organizacją roku szkolnego 2014/2015, zapoznanie Rodziców z dokumentacją funkcjonującą w szkole.

 • Wyprawka szkolna

  Informuję, iż najpóźniej do 15 września 2014r. w sekretariacie szkoły

  przyjmujemy faktury na zakup podręczników w ramach "Wyprawki szkolnej"

  - dofinansowania dla dzieci z klasy II, III i VI.

 • Plan lekcji 2014/2015

   

  W załączniku umieszczamy plan lekcji obowiązujący

  w Szkole Podstawowej w Starych Kosinach od 01.09.2014r.

   

  PLAN_ZAJEC_2014.xls

 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 214/2015

   

  Uroczyste Rozpoczecie Roku Szkolnego 2014/2015

       w Szkole Podstawowej w Starych Kosinach

  odbędzie się 01.09.2014r. o godz. 900

  Serdecznie zapraszamy!

   

   

 • Informacja w sprawie uczestnictw dziecka w zajęciach religii/ etyki w roku szkolnym 2014/2015

  Szanowni Rodzice!

  W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. Dz. U. Nr 36, poz. 155 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (zmiana z dnia 25 marca 2014r.), prosimy  o wypełnienia oświadczeń o uczestnictwie dziecka w zajęciach religii/ etyki. Oświadczenie obowiązuje od roku szkolnego 2014/2015.


   

  Druk do pobrania w Sekretariacie Szkoły lub ze strony internetowej (w zakładce poniżej):


   

  oswiadczenie.doc

   

 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

  Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej w Starych Kosinach w roku szkolnym 2014/2015 został umieszczony w poniższym załączniku.

  Wykaz_podrecznikow_na_rok_szkolny_2014-15.doc


   

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2014/15

  Wyprawka szkolna 2014/2015

   

  Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w Starych Kosinach.

  Pomoc w formie dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym naukę w klasach:

  • II, III , VI  oraz uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty zwanej kryterium dochodowym 539 zł netto na osobę

  Wartość pomocy wynosi:

  • dla uczniów klasy II - III  225 zł;
  • dla uczniów klasy VI  325 zł;
  • dla uczniów  klas  IV-VI niepełnosprawnych  325 zł.

  Warunkiem przyznania dofinansowania jest złożenie wniosku

  Wniosek powinien zawierać:

  1. potwierdzenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego dot. pkt 1a (nie wymagane są zaświadczenia  o dochodzie)
  2. potwierdzenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego dot. pkt 2a ( nie wymagane są zaświadczenia  o dochodzie)
  3. uzasadnienie w przypadku ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowe 539 zł. (dot. Pkt. 2b)
  4. Jeżeli rodzic nie korzysta ze świadczeń wymienionych w pkt 1,2 należy dołączyć zaświadczenie  o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć- zamiast zaświadczenia  o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów
  5. Dowód zakupu podręczników (faktura, rachunek, paragon)

  Realizacja zwrotu kosztów  zakupu podręczników, nastąpi w sekretariacie szkoły po przekazaniu przez Urząd Gminy w Wiśniewie

  Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (www.spstarekosiny.edupage.org) wniosek_do_wyprawki_szkolnej(1).docx

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/ 2014

   

   

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/ 2014 odbędzie się 27 czerwca 2014 r. o godzinie 8. 30.

  Serdecznie zapraszamy!!!

   

 • Bal na zakończenie VI klasy

   

  Dnia 25 czerwca 2014 r. klasa VI zorganizowała pożegnalny bal na zakończenie szkoły. Zaproszeni zostali: Dyrektor, Rada Pedagogiczna i obsługa szkoły a także rodzice i uczniowie klasy V, którzy w przyszłym roku zastąpią ich miejsce. 

  FAJNIE BYŁO  heartsmileysmileyyesheart

 • Projekt "Edukacja przedszkolona w gminie Wiśniewo"

  Informuję, że oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Starych Kosinach
  w ramach projektu "Edukacja przedszkolna w gminie Wiśniewo",
  Priorytet IX POKL "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
  Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej
  jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"
  Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania
  edukacji przedszkolnej - projekty systemowe" współfinansowany ze środków
  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  został wyposażony w sprzęt elektroniczny ITC , audiowizualny , pomoce
  dydaktyczne, zabawki edukacyjne i artykuły plastyczne.

 • Wycieczka do Zakopanego 16-18 czerwca.

  Zakopane 16-18 czerwca

  Spotkanie przed SP Stare Kosiny  godzina 5.30

   

  Niezbędnik :

   

  • Ważna legitymacja szkolna
  • Deszczak
  • Prowiant na drogę do Zakopanego
  • Kryte buty najlepiej z twardą podeszwą (rozchodzone i sprawdzone, druga para na zmianę)
  • Plecak podręczny (do zabrania na wędrówkę)
  • Picie w dużej i małej butelce (niegazowane)
  • Czapkę (ciepłą i od słońca)
  • Własne ręczniki
  • Środki czystości( pasta i szczotka do zębów, szampon do włosów)
  • Informacja o alergiach i chorobach
  • Chusteczki higieniczne
  •  Bluza lub kamizelka z polaru
  • Czekolada lub batoniki( do zabrania na wędrówkę nad Morskie Oko)
  • Wygodne skarpety (cienkie i grube + jedna para więcej na wszelki wypadek)
  • Informację z imieniem i nazwiskiem dziecka i opiekuna oraz numerem telefonu do opiekuna i rodzica. Informacja powinna być zalaminowana lub ofoliowana i zawieszona na smyczy.
  • Dużo siły fizycznej i wspaniały nastrój, którego nawet zła pogoda nie zepsuje.
  • Spotykamy się 5.30 rano przy szkole.
  • Ruszamy 6.00.

          

   RELACJA Z WYCIECZKI

 • Dzień Europejski w naszej szkole

  Ogłoszenie
  W dniu 10 czerwca 2014 roku odbędzie się w naszej szkole Dzień Europejczyka pod hasłem „Europo witaj nam!” Do obchodów tego dnia przygotowywali się wszyscy uczniowie, każda klasa przygotowała flagę oraz plakat jednego z losowo wybranych krajów Unii Europejskiej. W tym dniu odbędzie się również przedstawienie dotyczące niektórych krajów europejskich. Chętni uczniowie klas IV – VI wezmą udział w pisemnym konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii. 

   

 • XII Powiatowy Konkurs Ekologiczny

   

  Informujemy, że nasz uczeń VI klasy Dawid Lewandowski zajął II miejsce w XII Powiatowym Konkursie Ekologicznym z wiedzy ze "Szlaków Polskich Parków Narodowych".

  6 czerwca 2014 r. w piątek na Krajewie/k. Mławy odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom, dodatkowo organizatorzy przygotowali mały poczęstunek dla wszystkich uczestników.

   

  Gratulujemy Dawidowi i życzymy samych sukcesów w przyszłości !

 • Egzamin na kartę rowerową

  Dnia 9 czerwca 2014 roku klasa IV przystąpiła do egzaminu na kartę rowerową. Uczniowie odpowiadali na pytania teoretyczne z zakresu ruchu drogowego, udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej i pokonywali tor przeszkód na rowerze. Wszyscy zdający przeszli ten egzamin pomyślnie. Gratulujemy!!!!!

   

                          

 • Szkolny Dzień Barw Narodowych

  OGŁOSZENIE

  W związku ze zbliżającą się 25 rocznicą wolnych wyborów w Polsce, w naszej szkole organizowany jest Szkolny Dzień Barw Narodowych. Tym samym nasi uczniowie włączają się w akcję zainicjowaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego. Prosimy zatem, aby wszyscy uczniowie dnia 4 czerwca 2014 r. przyszli do szkoły w kolorach biało- czerwonych. Prosimy o założenie białych bluzek i czerwonych spodni bądź spódniczek. W tym dniu odbędzie się również akademia na temat pierwszych wolnych wyborów. 

   

                     

 • Gminny Dzień Dziecka

  OGŁOSZENIE

  Informujemy, że 2 czerwca 2014r. w poniedziałek w Zespole Szkół w Wiśniewie zorganizowana zostanie impreza z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich uczniów z poszczególnych szkół naszej gminy.

  Program imprezy:

  8.00 - spotkanie uczniów klas "0"-VI z wychowawcami w SP w Starych Kosinach.

  8.30 - wyjazd autokarami wszystkich dzieci pod opieką nauczycieli do Zespołu Szkół w Wiśniewie.

  9.00 - 12.00 - Impreza gminna z okazji Dnia Dziecka. Podsumowanie działań ekologiczno - profilaktycznych pod hasłem "Na ochronie środowiska twoje zdrowie zyska" - szczegóły programu ustala organizator (ZS w Wiśniewie).

  12.00- 13.00 - Powrót dzieci pod opieką nauczycieli do szkoły. Odebranie dzieci przez rodziców.

  Życzymy miłej zabawy!

 • Dbamy o środowisko

  Pragniemy poinformować, że nasza szkoła bierze udział w akcji na rzecz ochrony środowiska. Na terenie posesji szkolnej zostały wystawione trzy pojemniki: na szkło, papier i plastik. Zadaniem naszym jest uzupełnienie ich w jak najszybszym czasie. 

  Zatem uczniowie do pracy!!!!!!

  Przynoście i segregujcie papiery, gazety, opakowania, butelki itp.

  Liczymy na Was!!!!!!!

  Przewidziana nagroda!!!!!

 • Wyjazd do Mławy na przedstawienie "Sierotka Marysia"

   

  OGŁOSZENIE

  Dnia 27 maja 2014 uczniowie klas "0"- III wyjeżdżają do Mławy na przedstawienie pt. "Sierotka Marysia". Wyjazd ze szkoły o godzinie 9.00. Powrót około 13.15. Prosimy o odbiór dzieci spod szkoły.

                                                                                                ORGANIZATORZY

   

strona: